دپارتمان ها:
خبرنامه:
*نام و نام خانوادگی:
*ایمیل:
همراه:
آمار و اطلاعات:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید از ابتدا:
دعوت به همکاری انجمن بیان ایران
ترجمه
دپارتمان ترجمه به طور تخصصی به فعالیتهای ترجمه مکتوب و شفاهی توجه دارد. این دپارتمان به ارائه خدمات ترجمه به افراد، نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی می‌پردازد.